A downloadable experience

Download NowName your own price

Bu günlüğü sakın okuma!” karanlık bir varlık tarafından lanetlenmiş bir defter bulduğunuz, yaşadığınız tüm korkunç deneyimleri yazdığınız ve ardından defteri bir arkadaşınıza verdiğiniz korku temalı bir günlük tutma deneyimi. Defter sizden başkasına geçtiğinde lanet de sizden kalkar ve sıradaki kurbana geçmiş olur. Deneyim defterde boş sayfa kalmayana kadar devam eder.

Eğer günlüğün son sahibi sizseniz, bu broşürü çıkarıp günlüğü hiçbir şeyden haberi olmayan birinin bulması için kamusal bir alana bırakırsınız.

Günlük tutma deneyiminize eşlik etmek ve sizi moda sokabilmek için bir Spotify listesi mevcuttur: 

Click here for the English version, "Do not read this journal!".

Eğer elinizde iskambil kâğıdı yoksa, buraya tıklayarak çevrimiçi bir deste kullanabilirsiniz.

Download

Download NowName your own price

Click download now to get access to the following files:

Do Not Read This Journal Turkce.pdf 786 kB

Comments

Log in with itch.io to leave a comment.